Dahil sa iyo ko natutunan na pwede ko baguhin ang mundo sa kahit gaano kaliit na paraan, kahit merong halong kalokohan. Hanggang sa muli.

Dahil sa iyo ko natutunan na pwede ko baguhin ang mundo sa kahit gaano kaliit na paraan, kahit merong halong kalokohan. Hanggang sa muli.